نمونه سؤالات درس « آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم »

1- مراتب قرائت به ترتیب از کند به تند عبارتند از....

 

  ا)تحقیق،ترتیل،تدویر                                      2)تحقیق،ترتیل، تحدیر

 3)تحقیق،تدویر،تحدیر                                     4)تحقیق،تحدیر،تدویر

2- تجوید در اصطلاح قرائت عبارت است از: «اداء حرف از مخرجش....

1)همراه با اعطاء حق و مستحق حرف                  2)با لحن عربی وباصدای زیبا

3)با رعایت محل مناسب برای وقف                      4)با رعایت احکام حروف

3- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ارتباط با فضیلت تلاوت قرآن فرموده اند «....امت من قرائت قرآن است».

1)مایه نجات   2)مایه فخر   3)معنوی ترین اعمال         4)برترین عبادت

4- حروفی که دارای صفات استعلاء و اطباق می باشند عبارتند از:

1) ص،غ،ط،خ    2) ط،ض،ظ،ص  3)ط،غ،ق،ظ         4) ص،خ،غ،ض

5- کدام حرف زیر جزو حروف مقطعه نیست ؟

1)ک                    2)ص                     3)ه                    4) ج

6- در کدام کلمه ی زیر در صورت وقف ، وقف به ابدال صورت می گیرد ؟

1) لَُمَزَةٍ                2) کَبَدٍ             3) اَلِیمٌُ                        4) تَوَلََََّّی

7- هر گاه بعد از حرف مدّی .............. قرار گیرد ، حرف مدی بیش از میزان طبیعی کشیده می شود و با نشانه ی مدّ ( ~ ) همراه است .

  1) حرف همزه                    2) حرف ساکن  

  3) حرف مشدد                    4) حرف همزه یا حرف ساکن یا حرف مشدّد

 

 

 ب) سؤال تشریحی

 

1-    ( ج ) و (  لا   ) هر یک نشانه ی چه وقفی هستند؟ توضیح دهید.

 

 

 

 

 

بارم هر سوال یک نمره

                                                    موفق باشید- حاجی زاده

 

 

/ 2 نظر / 2574 بازدید
محمد

[ماچ][ماچ][ماچ][قلب][قلب][ماچ][ماچ]

امین

ممنون نمیدونم چطور از شما تشکر کنم به وب ما هم سر بزنید