تصویب ایجاد 34 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، با تصویب شورای گسترش آموزش عالی این وزارتخانه ، رشته های کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی در دانشگاه هنر اصفهان ، ،علوم محیط زیست در دانشگاه تهران ، ادیان غیر ابراهیمی در جامعه المصطفی(ص) العالمیه قم ،زیست شناسی علوم گیاهی گرایش سیماتیک اکولوژی در دانشگاه شهرکرد، ژئوفیزیک در دانشگاه تربیت معلم  تهران ، مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی ،نانو شیمی و ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات در دانشگاه مازندران ، فیزیولوژی گیاهی در دانشگاه زنجان ، بافت شناسی و جنین شناسی در دانشگاه رازی حسابرسی ، مدرسی معارف اسلامی گرایشهای آشنایی با منابع اسلامی و مبانی نظری اسلام، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی ورزشی ، اقتصاد انرژی و علوم کامپیوتر در دانشگاه علامه طباطبایی ، مهندسی مکانیک گرایشهای طراحی کاربردی و تبدیل انرژی ِ ، طراحی شهری ، حسابداری ، مهندسی بیوتکنولوژی  کشاورزی ، شیمی گرایشهای آلی ، معدنی ، تجزیه و فیزیک ، ریاضی کاربردی ،  ریاضی محض و  مهندسی فضای سبز و رشته های آموزش محور مهندسی مکانیک گرایشهای طراحی کاربردی و تبدیل انرژی ،مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی نرم افزار کامپیوتر و مهندسی مخابرات  در دانشگاه گیلان واحد بین المللی بندر انزلی موافقت نمود.

 

همچنین با تصویب این شورا رشته های کارشناسی ارشد فقه و مبانی اسلامی و مدیریت شهری بصورت الکترونیکی در موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی نور طوبی ،حسابداری در موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانفاعی روزبهان  ومدیریت فناوری اطلاعات در موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی میزان ایجاد می شود.

/ 0 نظر / 27 بازدید