# کشاورزی_،_هنر_،_علوم_پزشکی_،_دامپزشکی

معرفی رشته های امتحانی دوره ی کارشناسی ارشد

1108- مجموعه علوم اجتماعی 1109- فرهنگ و زبانهای باستانی 1110- مجموعه زبان شناسی 1111- مجموعه الهیات و معارف اسلامی 1112- الهیات و معارف اسلامی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 118 بازدید